15 серпня 2021

ПРОГРАМА WEB-ДИЗАЙН

 Однією з основних форм STEM-навчання є уроки/заняття, спрямовані на встановлення міжпредметних зв’язків, які сприяють формуванню в учнів цілісного, системного світогляду, актуалізації особистісного ставлення до поставлених питань. Такі уроки/заняття можуть проводитися шляхом об’єднання тематики кількох навчальних предметів або формування інтегрованих курсів чи окремих спецкурсів.

Посилання

 1. Якірні посилання
 2. Види якірних посилань
 3. Доцільність використання хеш-посилань
 4. Відношення пошукових систем до якірних посилань

Створення Grid галереї засобами HTML та CSS (18 годин)

 1. Створення контейнера для основної сітки Grid галереї. (2 години.)
 2. Вставка елементів сітки всередину контейнера Grid галереї. (2 години.)
 3. Стилізація зображень Grid галереї. (2 години.)
 4. Основні концепції розміщення елементів сітки Grid галереї. (2 години.)
 5. Створення нового правила, для першого елементу сітки Grid галереї. (2 години.)
 6. Розміщення другого та третього елементів відповідно до правила для першого елементу сітки Grid галереї. (2 години.)
 7. Розміщення четвертого та п'ятого елементів відповідно до правила для першого елементу сітки Grid галереї. (2 години.)
 8. Огляд повного HTML та CSS коду Grid галереї. (2 години.)
 9. Практична робота "Створення Grid галереї засобами HTML та CSS" (2 години.)
Навчальний матеріал: GRID ГАЛЕРЕЯ

STEM-освіта спрямована на розвиток особистості через формування компетентностей: 
Навички комунікативної і соціальної компетентностей. 

Публікація документів з Google диску на сайті

0 Коментарів Підписатися на цей блог