29 вересня 2021

Проектна діяльність


 Project Management потрібний не лише у освітньому середовищі, а навіть у повсякденній діяльності людини. Вміння планувати полегшить реалізацію вашого задуму і забезпечить ефективність.
Проект - це такий спосіб засвоєння дитиною інформації про навколишній світ, коли він самостійно розшукує інформацію і готує її оприлюднення перед однолітками. Суть же технології проектної діяльності в ДНЗ полягає в такій організації освітнього процесу, при якій діти з бажанням отримують теоретичні та практичні дані, беруть участь у заходах творчого плану, а також вирішують постійно ускладнюються завдання найрізноманітнішого характеру.
Перш за все, давайте розмежуємо поняття проекту та звичайної системної діяльності. 
Проект – тимчасова дія, призначена для створення унікальних продуктів, послуг або результатів.

Проектне середовище

Успішному проекту необхідні зацікавлені сторони. Таких людей у проектному менеджменті називають стейкхолдерами.
Розрізняють 2 групи стейкхолдерів:
зовнішні - партнери, спонсори, конкуренти; внутрішні – менеджери, працівники організації, підрядники, волонтери. 
Усі вони мають пряме або опосередковане відношення до проекту. 
Ваш успіх залежить від того, наскільки хорошими ви вибудуєте з ними відносини.

Керівник проекту відіграє важливу роль у формуванні співпраці зі стейкхолдерами. У його обов’язки входить:
 • виконати план;
 • організувати команду;
 • розподілити завдання між членами команди
 • забезпечити комунікацію зі стейкхолдерами
 • оцінити проміжні результати проекту і кінцевий продукт.

Чотири основних етапи у розвитку проектної діяльності:

 • І етап – підготовчо-організаційний 
 • ІІ етап – технологічний 
 • ІІІ етап – реалізація проекту 
 • ІV етап – підсумок проекту

І етап – підготовчо - організаційний

Вибір теми навчального проекту, обговорення мети та завдань проекту, складання плану реалізації проекту.
  Мета діяльності: Мотивація обраної проблематики. Визначення шляхів, способів, методів, прийомів, форм реалізації проекту. 
 • 1. Обговорення ідеї та мети проекту 
 • 2. Обмірковування шляхів реалізації проекту 
 • 3. Висловлення міркувань щодо форми представлення результатів 
 • 4. Складання власного плану роботи педагога над проектом 
 • 5. Підбиття підсумків роботи підготовчого етапу

ІНІЦІЮВАННЯ

Будь-який проект, а ним може бути навіть вечірка до дня народження, ділиться на менші частини. 
“Ініціювання” – це період, коли керівник гуртка вирішує, що саме варто зробити і чи варто його робити взагалі. На цьому етапі аналізують, чи можливо втілити проект.  Якщо відповіді на ці питання позитивні, варто почати відбір членів команди з числа учасників гуртка, презентувати їм свою ідею та створити статут (паспорт) проекту. Це завдання зазвичай виконує менеджер. Він розраховує ресурси, які потрібні для втілення проекту. 
Ключовими складовими статуту є:
 • опис проблеми, яку вирішує проект;
 • ціль проекту;
 • пропозиції щодо вирішення;
 • аналіз альтернатив;
 • зв’язок запропонованого рішення зі стратегічними цілями;
 • основні етапи та тривалість
 • основні результати та критерії успіху;
 • можливі ризики та обмеження;
 • зв’язок з іншими проектами;
 • бюджет
Кожен елемент статуту є важливою його складовою. Проте принциповою є мета – для чого ми це робимо? 
Її формулюють за принципом SMART:
 • specific – чітка;
 • measurable – вимірювана;
 • attainable – досяжна;
 • result oriented - орієнтована на результат;
 • time-bound - обмежена в часі.

ІІ етап – технологічний

ПЛАНУВАННЯ

Коли SMART-ціль та усі пункти статуту сформовані, переходимо до етапу “Планування”.

Сюди входить: розрахунок обсягу робіт, планування часу, вартості, якості та залучення людських ресурсів, адже проект потребує тренованої, організованої та мотивованої команди. Може здатися, що існують нюанси, які не варті вашої уваги. Але це помилкова думка. До плану потрібно внести усі ризики, оцінити їхню ймовірність та силу впливу, а також забезпечити запобіжні заходи. Також варто скласти план комунікації, бо вона складає 90% вдалого проекту, хоча часто залишається поза увагою.

  Мета діяльності:  Організація роботи методичної служби, творчої групи, інформаційно-консультаційного центру. 
 • 1. Виставка педагогічної та методичної літератури, яка може допомогти в реалізації 
 • 2. проекту.
 • 3. Планування роботи груп гуртка позашкільного закладу з даного питання. 
 • 4. Добір та виготовлення дидактичного матеріалу. 

ІІІ етап – реалізація проекту

Після того, як все детально сплановано, можна переходити до фази “Реалізації”. Це, власне, - основна частина проекту і вершина проектної діяльності.

Мета діяльності: Опрацювання зібраної інформації, створення моделі навчального проекту.

 • 1. Різні Форми роботи з користувачами. 
 • 2. Форми роботи з учнями. 
 • 3.Форми роботи з батьками.

ІV етап – підсумок проекту 

ЗАВЕРШЕННЯ
Фаза “Завершення” - останній етап життєвого циклу проекту, що включає в себе моніторинг та контроль. На цьому етапі залишається лише підтвердити завершення проекту, переконавшись, що його об’єм та задачі виконано, а продукт створено і передано кінцевому бенефіціару;
 • письмово зафіксувати можливості і загрози для наступних проектів;
 • підписати акти, отримати підтвердження про закінчення проекту;
 • висловити подяку стейкхолдерам та провести банкет для усіх учасників.
Він же є оформлювальним етапом. Оформлення результатів роботи над навчальним проектом, створення презентації для захисту проекту.
Мета діяльності: Аналіз роботи над проектом, оцінка своєї діяльності. 
 • 1. Самоаналіз кожного учасника 
 • 2.Педагогічна рада «Інтеграція засобів онлайн навчання в освітній процес позашкільного закладу»

Якісне виконання усіх етапів передбачає кропітку працю та великий обсяг роботи. Повірте, старання не будуть марними і ви успішно втілите заплановане в життя.

Використані джерела:

0 Коментарів Підписатися на цей блог