01 червня 2022

ПРОФЕСІЯ WEB РОЗРОБНИКА – ПСИХОЛОГІЯ УСПІШНОГО НАВЧАННЯ (Частина 2)

Друга частина доповіді для методичного об'єднання з теми "Професія web - розробника - психологія успішного навчання" буде викладена у вигляді стислого кейс-методу, який заснований на польових дослідженнях. Вона не буде містити складних наборів статистичних даних, але торкатиметься питань менеджменту IT підприємства, буде корисним для ознайомлення майбутніх працівників відповідної сфери з певними психологічними особливостями, які безпосередньо впливатимуть на процес успішної інтеграції майбутнього працівника в виробничий процес і його подальшої роботи з максимальною користю для нього самого та  IT підприємства. 

Ця доповідь подається у реферативній формі, адже є лише частиною глобального дослідження з вищевказаної теми. Дана доповідь є повністю авторським дослідженням, яке базується на практичному досвіді роботи в якості IT спеціаліста в відділах менеджменту та маркетингу реальних прибуткових підприємств, які здійснювали зовнішньо-економічну діяльність. У даній доповіді будуть коротко розглянуті питання образного сприйняття виробничого процесу, мети майбутнього web - розробника, питання акцентування уваги учнів на певних кластерах майбутньої мети та їх відокремлення.

Образне сприйняття виробничого процесу.

Учні не мають уяви про саме поняття виробничого процесу, адже не мають жодного практичного досвіду перебування у реальному виробничому середовищі. Але завжди можна провести аналогію з організацією навчального процесу в школі, гімназії, але ця аналогія не зовсім розкриває його сутність. Але дуже важливим моментом у підготовці учня до свідомого сприйняття майбутньої професії - його образна уява самого принципу організації виробничого процесу як такого, щоб чітко уявляти своє майбутнє місце в ньому. Сформувати таке образне сприйняття можна за допомогою простого визначення і подальшого пояснення. Виробничий процес будь-якого підприємства чи організації складається з ланцюжка окремих процесів, кожен з яких виконує виключно властиву йому функцію. Умовно назвемо цей процес ланкою в ланцюжку виробничого процесу.  Від ефективності роботи окремо взятої ланки залежить ефективність роботи в цілому виробничого ланцюжка і - як результат ефективність роботи підприємства. Це прописні істини, які потрібно сприймати як аксіоми з усіма виникаючими наслідками. Апріорі, що, як приклад, розглядається вже робоча модель ефективно працюючої IT компанії з ефективно налагодженим менеджментом і виробничим процесом та стабільною клієнтською базою і відповідно прибутком. 

Отже давайте почнемо з процесу формулювання мети нашого учня - майбутнього web - розробника.  

Мета майбутнього web - розробника.  

Нам потрібно донести нашому учню вірно сформульовану мету його навчання, як кінцеву і стимулюючу його до самого процесу навчання. Хочу наголосити саме на стимулюючі властивості мети, адже ця властивість буде підживлювати зацікавленість учня до процесу навчання протягом усього його терміну.

Не зайвим буде постійно акцентувати увагу учня на цій меті з певною системною періодичністю для підсвідомої фіксації стимулів для навчання. Кінцевою метою нашого учня, -  майбутнього web - розробника має бути успішна інтеграція в колектив як ефективного працівника, заслужити довіру з боку колективу та отримати достойну винагороду за його працю. 

Послідовність акцентів

Давайте окремо зупинимося на акцентах, які повинні усвідомити учні, як прописні правила і спробуємо визначити їх послідовність подання.

Акценти мають розставлятися у певній строго визначеній послідовності, яка відповідатиме певним етапам майбутнього професійного росту.

Наприклад, не можна на перше місце ставити акцент на отриманні достойної винагороди за виконану роботу без попереднього акцентування на вмінні працювати в команді, наявності таких рис характеру, - як відповідальність, стиль та швидкість мислення, вміння відокремити головне від другорядного, здатність самостійного пошуку рішення та здатність приймати участь у колективного обговорення, здатність до дотримання корпоративної культури. 

Відокремлення акцентів

Професійність працівника, при цьому, має розглядатися окремим, паралельним аспектом.

Адже наявність професійних навичок може бути повністю нівельована відсутністю попередньо зазначених рис характеру і наявністю певних негативних особливостей характеру. 

 Креативність теж має бути темою окремого розгляду, адже вона має цінність виключно у певних сферах застосування. 

Креативність може принести користь при вирішенні питання раціоналізації виконання окремо взятого виробничого завдання в межах виконання чи розробки проекту, але може також зашкодити у випадку, якщо на підприємстві існує сталий, максимально ефективний, відпрацьований роками, злагоджений механізм роботи, який приносить максимальні результати, а окремо взятий працівник намагається запровадити креативне рішення, яке приведе до порушення ефективності роботи цього механізму і , як наслідок, зруйнує.

Окремим аспектом має розглядатися мета просування по кар'єрних сходах, яка тісно пов'язана з рівнем амбіційності кандидата на посаду.

Слід пояснювати учням, що мета просування по кар'єрних сходах в ефективній компанії  не може досягатися будь-якою ціною. Вирішальним фактором стане позитивна діяльність на благо розвитку самої компанії, удосконалення власної корпоративної культури та здатність бути в актуальній професійній формі. Схильність до професійного булінгу може назавжди поставити хрест на можливості кар'єрного росту працівника.  

Позитивні та негативні якості кандидата на посаду.

Всі позитивні та негативні якості кандидатів на посаду в IT компанії в даній короткій доповіді я розглядати не буду, адже це може бути темою окремої наукової праці, але на деяких ключових можна зупинитися.

Ефективний працівник може мати специфічні, лише йому властиві риси характеру, але він вміє злагоджено працювати в команді з відповідальним, раціональним та креативним підходом до дорученої йому ланкою загального ланцюга виробничого процесу. 

Вміння дотримуватися кінцевих термінів розробки - так званого англіцизму під назвою дедлайн.

 Чого не варто навіть намагатися робити.

Створювати видимість роботи, або імітацію робочого процесу. В ефективній IT компанії трутнів навряд чи будуть тримати. Адже кожна ланка виробничого ланцюжка заточена на своєчасний, кінцевий результат. Випадки потрапляння на роботу в IT компанії  працівників за принципом лояльності вищого керівництва звичайно трапляються, особливо в компаніях з великими прибутками, але через певний час від послуг таких працівників відмовляються.

Підвищувати власну самооцінку за рахунок пошуку недоліків в роботі колег.

Займатися професійним булінгом.

Висновок:

В рамках даної доповіді ми торкнулися лише деяких загальний принципів психологічного виховання майбутнього web - розробника. Цей процес цікавий, але більш широкий, багатогранний і потребує подальшого дослідження. Цей матеріал безумовно у майбутньому буде доповнюватися новою інформацією.

0 Коментарів Підписатися на цей блог