Особисте портфоліо

 

Чернієвський Юрій Всеволодович
Основна робота:
Центр дитячої та юнацької творчості Краснопільської селищної ради.
Керівник гуртка "WEB-MIDITAUR"
смт. Краснопілля, 
 • 2001-2002 навчальний рік
 • 2002-2003 навчальний рік
 • 2003-2004 навчальний рік
 • 2004-2005 навчальний рік
 • 2005-2006 навчальний рік
 • 2006-2007 навчальний рік
 • 2015-2016 навчальний рік
 • 2020-2021 навчальний рік
 • 2021-2022 навчальний рік
Робота за сумісництвой:
 • Вчитель інформатики Тур'янського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - заклад дошкільної освіти" Краснопільської селищної ради. с. Тур'я, 2020 -2021 рік.
 • Вчитель інформатики ДПТНЗ «Краснопільське професійно-технічне училище» смт. Краснопілля, 2020 -2021 рік.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Чернієвський Юрій Всеволодович
Освіта: Вища
Закінчив: Сумське культурно освітнє училище
Спеціальність: Культурно - освітня робота
Навчальний заклад: Сумський державний університет
Диплом бакалавра:
Спеціалізація: Поглиблена підготовка за фаховим спрямуванням інформатика.
Диплом спеціаліста:
Напрям підготовки/спеціальність: Інформатика
Професійні права: Робота за фахом кваліфікацією спеціаліста, викладацька робота.
Основне місце роботи: ЦДЮТ Краснопільської селищної ради.
Посада: Керівник гуртка
Педагогічний стаж: 15 років

МОЄ ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО

Давня мудрість говорить: «Хто стоїть на місці, той відстає». А хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед, і не зупинятися, досягнувши вершини, а підійматися вище. У цьому й полягає основна місія сучасного вчителя.

«Єдина доцільна й гідна мета накопичення знань – це власна творчість на їх основі»  (Арнольд  Тойнбі)

 • Зацікавити не наполягаючи!
 • Допомогти не зашкодивши!
 • Кожна дитина - індивідуальність!

МЕТА МОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Формування в учнів стійкої мотивації до вивчення основ роботи з комп'ютерною технікою та сайтобудування. Розвиток комунікативних здібностей та професійна орієнтація на сферу інформаційних технологій. Важливою характеристикою професії є її багатогранність, яка у своїх вищих проявах підіймається до мистецтва.

НА ЗАНЯТТЯХ ВИКОРИСТОВУЮ:

 • мультимедійні засоби
 • нестандартні заняття
 • методи кооперативного навчання (робота в парах, робота в групах)
 • гейміфікацію навчання, хмарні технології для дистанційного навчання, тощо.
 • Інструменти розробки від визнаних консультантів та авторів спеціалізованої літератури світового рівня.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

 • Накопичення практичного досвіду для підбору та актуалізації сучасних інструментів ефективного навчання основам роботи з комп'ютерною технікою та основам web розробки для подальшого впровадження у власну авторську програму. 
 • Добір доцільних та ефективних методів, форм, засобів педагогічної діяльності.
 • Патріотичне виховання учасників гуртка інформаційно технічними засобами (створення медіаконтенту, web сайтів відповідної тематики). 

ІННОВАЦІЇ

Розроблене авторське програмне забезпечення - онлайн редактор Practice. Інформація про редактор Practice опублікована на форумі інформатиків україни в розділі "АВТОРСЬКЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" у повідомленнях форуму представлений посиланнями нижче:


ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЗАНЯТЬ АКТИВНО ВИКОРИСТОВУЮ НАСТУПНІ ПРОГРАМИ ТА ПЛАТФОРМИ:

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Viber, Discord, Facebook, YouTube, Google Sites, Blogger, Google Клас, ClassCraft, Всеосвіта, власну розробку - україномовний візуальний онлайн WEB редактор Practice, сервіс LearningApps (https://learningapps.org/), який дозволяє створювати інтерактивні вправи. 
Професійна компетентність педагога є не лише сумою теоретичних знань та вміння їх репродукувати у певному обсязі згідно з правилами та схемами, а також внутрішнім мотивом і засобом розвитку навичок практичних дій в сучасному інформаційному суспільстві та освітньому середовищі.

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

Профорієнтаційна робота з учасниками гуртка "WEB-MIDITAUR" – один із головних аспектів виховної роботи, спрямованої на підготовку учнів до свідомого вибору професії веб розробника, визначення свого місця у суспільстві. Реалізація прагнень сучасної молодої людини знайти своє місце у якості рівноправного партнера в швидкоплинних суспільних процесах вимагають від них одночасно високого рівня загальної освітньої підготовки й ґрунтовних знань в обраній ними сфері професійної діяльності. Робота з гуртківцями в даному напрямку включає систематичність і наступність у профорієнтації.

Дати людині щастя улюбленої праці – означає допомогти їй знайти серед безлічі доріг ту, на якій найяскравіше розкриваються індивідуальні творчі сили і здібності її особистості.

Василь Сухомлинський

Зустрічі з професіоналами.
Форма роботи з учасниками гуртка, направлена на усвідомлене професійне самовизначення у якості веб розробника.

Оволодіння методиками самопізнання, самооцінки, розвиток індивідуально професійно важливих якостей, формування вміння зіставляти необхідні для здобуття професії веб розробника вимогами з власними можливостями та кон’юнктурою ринку праці.

Підходи до організації ефективної профорієнтаційної роботи:

 • соціально-економічний – аналіз потреб суспільства в професії веб розробника, з’ясування її конкурентних перспектив на ринку праці. Робота за покликанням забезпечує максимальну віддачу працівника і, відповідно, дає кращий економічний ефект;
 • психофізіологічний – професія веб розробника має певні психофізіологічні характеристики. Забезпечення учнів, які мають бажання вибрати професію веб розробника інформацією, яка максимально сприятиме усвідомленню та розвитку необхідних психофізіологічних характеристик;
 • психолого-педагогічний – виховання в учнів любові до праці, формування інтересу до майбутньої професії.

Результативність роботи:

 • Чотири учасники гуртка в грудні 2020 року прийняли участь у 7 сезоні всеукраїнського конкурсу з IT проектів серед молоді до 19 років iTalent і 08.02. 2021 отримали дипломи «Кращі роботи» 
 • 08.02.2021 Центр дитячої та юнацької творчості отримав диплом Українського державного центру позашкільної освіти «За підготовку учасника Всеукраїнського конкурсу з IT та кіберспорту для дітей та молоді «iTalent»

Матеріали преси про роботу гуртка:

 • 19 лютого 2020 року сайт "Краснопілля Край Слобожанський" зробив публікацію під назвою: "В Краснопіллі працює гурток комп’ютерних технологій WEB- MIDITAUR"
 • 17 вересня 2021року у місцевій Краснопільській газеті "Перемога" у розділі "Світ захоплень"опублікована стаття про наш гурток під назвою: "256 день року - день програміста"
 • 27 жовтня 2021 року на сайті Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти опублікована стаття під назвою"ГОТУЄМО НАУКОВУ Й ІНЖЕНЕРНУ ЕЛІТУ СУМЩИНИ". У даній статті повідомляється про вивчення й аналіз роботи гуртка «WEB-MIDITAUR» Центру дитячої та юнацької творчості Краснопільської селищної ради; розгляд технологій, які дозволять використовувати весь функціонал HTML5 в наборі з JavaScript та CSS3.
 • 30 січня 2021 року на Facebook сторінці Краснопільської газети "Перемога" опублікована замітка,  РЕЗУЛЬТАТИ 7 СЕЗОНУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ "ITALENT",  у якому прийняли участь чотири учасники гуртка "WEB-MIDITAUR". 
 • 11 січня 2022 року Блог Терлецької Інни, консультанта КУ "Міський центр професійного розвитку педагогічних працівників" Чернівецької міської ради публікація під назвою "Україномовний онлайн-редактор для вивчення основ WEB-розробки" знайомить з навчальним  веб-редактор HTML "PRACTICE" від Юрія Чернієвського, керівника гуртка Центру дитячої та юнацької творчості Краснопільської селищної ради Сумської області.
 • 23 січня 2022 року на Facebook сторінці Краснопільської газети "Перемога" опублікована замітка, про україномовний онлайн редактор для вивчення WEB-технологій, розроблений керівником гуртка "WEB-MIDITAUR" Юрієм Чернієвським (ЦДЮТ Краснопільської селищної ради) для використання в навчальному процесі.
 • 28  січня 2022 року у місцевій Краснопільській газеті "Перемога" у розділі "Молодіжний простір"опублікована стаття про наш гурток під назвою: "ЩО ТАКЕ КІБЕРСПОРТ ТА ЯК ЦЯ КУЛЬТУРА РОЗВИВАЄТЬСЯ В. МИРОПІЛЛІ ТА КРАСНОПІЛЛІ"

САМООСВІТА:

Враховуючи зміни  пріоритетів у вимогах до компетентностей працівників. Необхідність формування й розвитку загальних (універсальних, ключових тощо) компетентностей і усвідомлення необхідності вміти безперервно вчитися впродовж життя. У парадигмі навчання впродовж життя формальна освіта розглядається як відправна. Потреба в самоосвіті викликана необхідністю подолання таких побічних наслідків вузькоспеціалізованої освіти, як фрагментарність світосприйняття, незадовільний стан міжпрофесійних комунікацій, недостатній розвиток інтеграційних процесів у суміжних галузях науки. Завдяки швидкому розвитку інформаційно-комунікаційних технологій зростання об’єму корисних знань супроводжується дедалі більшою їх відкритістю для всіх людей, незалежно від їхнього місця проживання, віку чи соціально-економічного статусу. Це породжує розмаїття в способах здобуття знань та зростання ролі неформальної та інформальної освіти. Заклади освіти втрачають монополію в забезпеченні ринку праці кваліфікованими працівниками, чому сприяють їхня інерційність, надмірна бюрократизація, статичність структур і тривалість процесу формування кадрового потенціалу. Отже, все більш актуальним стає визнання державними інституціями та ринком праці компетентностей, здобутих від провайдерів неформальних освітніх послуг, включаючи платформи масових он-лайн курсів, неурядові громадські організації тощо.

На шляху розвитку інформаційного суспільства якісна освіта стає одним з головних чинників успіху, а педагог є одночасно і об’єктом, і провідником позитивних змін.