Про сайт

Сайт керівника гуртка "WEB-MIDITAUR" центру дитячої та юнацької творчості Краснопільської селищної ради. Робочий інструмент учителя та керівника гуртка, надає можливість для організації взаємодії педагогів, вчителів, батьків: при дистанційному навчанні учнів, при організації проектної діяльності, допомагає налагодити спілкування, зв'язок зі своїми учнями і колегами.

Сайт представляє собою модель побудови інформаційного середовища, яке б дало учневі змогу набути і збагатити свої знання з розділу, позитивно вплинути на розвиток мотивів пізнавальної діяльності, розвинути мислення, набути когнітивних і гностичних умінь, сформувати ціннісно-емоційну сферу.

Використання сайту у навчально-виховному процесі має на меті перейти до навчання через сприйняття інформації з електронних ресурсів чи мережі Інтернет, змінити роль вчителя, який від транслятора інформації стає організатором дослідницької діяльності учнів, допомагає їм зорієнтуватися в індивідуальному пошуку інформації та оцінити надійність різних інформаційних джерел.

Сайт надає учням велику кількість готових, чітко відібраних, відповідним чином організованих знань, а також розвиватиме інтелектуальні, творчі здібності. За допомогою сайту досягається  мета підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу, так як задіяні всі канали сприйняття учнів – зоровий, механічний, слуховий і емоційний. Завдяки використанню сайту учні мають змогу працювати в індивідуальному темпі, що створює ситуацію успіху для кожного учня, процес здобуття знань мотивує до навчання.

0 Коментарів Підписатися на цей блог